Výztuže

Arter

Výztuže Arter je geosyntetický vyztužovací prvek vyráběný technologií multiaxiálního splétání vláken, které vytvářejí pravidelné mřížové struktury typu D.O.S. (Directionally Oriented Structures). Předností takto vznikajících struktur je dosažení vysokých tahových pevnostních charakteristik a vysokých modulů pružnosti. Při splétání pomocí slučování si vlákna ve vzniklé struktuře zachovávají svoje vlastnosti jako v původním stavu bez vnitřního napětí.

Arter® GT

Je usměrněná mřížovina s vynikajícími hodnotami tahové pevnosti v podélném i příčném směru.

Arter® GTS

Je usměrněná mřížovina Arter® GT impregnovaná EVA kopolymérem, který zabezpečí i její vysokou odolnost vůči UV záření.

Arter® HPG:

Je usměrněná mřížovina Arter® GTS nadstandardní tahové pevnosti až do 1000 kN/m v podélném a do 200 kN/m v příčném směru.

Macrit® 

Macrit® je geosyntetický vyztužovací prvek vyráběný technologií multiaxiálního splétání vláken, které vytvářejí usměrněné mřížové struktury typu D.O.S. (Directionally Oriented Structures ). Předností takto vznikajících struktur je dosažení vysokých tahových pevnostních charakteristik a vysokých modulů pružnosti. Při splétání pomocí slučování si vlákna ve vzniklé struktuře zachovávají svoje vlastnosti jako v původním stavu bez vnitřního napětí.

Macrit® GTV

Typ Macrit® GTV je geokompozit pozůstávající z netkané geotextilie a výztužné mřížoviny Arter®. Macrit® GTV má stejné výztužné charakteristiky jako Arter GTS, geotextilie současně zabezpečuje separaci, filtraci i horizontální drenáž. Geotextilie chrání mřížovinu před poškozením při instalaci a hutnění krycích vrstev, čím se zvyšuje míra bezpečnosti po dobu instalace geokompozitu.