Slovník pojmů

Betonit

Bentonit je jemnozrnná nehomogenní hornina složená z jílového minerálu montmorillonitu. Vysoká absorpční schopnost předurčuje bentonit k využití ve stavebnictví jako těsnicí a izolační materiál.

Betonitová rohož

Bentonitová rohož je geosyntetické jílové těsnění tvořené ze dvou vrstev geotextilie s přidanou vrstvou bentonitu sodného. Vrchní vrstva geotextilie je tvořena tkaným polypropylénem s vysokou pevností, spodní vrstvu pak tvoří mechanicky vysoce odolná geotextilie.

Dodatečná hydroizolace

Dodatečná izolace je vhodná jako izolace spodních staveb, základů starých domů a sklepů. Tato svislá izolace proti zemní vlhkosti ochrání stavby proti tlakové vodě i proti průniku radonu.

Drenážní sytémy

Drenážní systémy slouží k odvodnění pozemních i inženýrských staveb. Drenážní systémy zahrnují liniové potrubní odvodnění nebo drenáž plošnou, kterou tvoří fóliová tvarovaná fólie (takzvaná nopová folie).

Geokompozit

Geokompozit plní funkci filtrační a separační pro izolace zeminy, ale také funkci výztužnou v případě zpevnění asfaltových vozovek. Geokompozitní prvek vzniká spojením dvou nebo i více druhů geosyntetik, například geomříže s netkanou geotextilií.  Existuje více druhů geokompozitních prvků v závislosti na druzích geosyntetik, které je tvoří, například tkaný, pletený nebo také drenážní geompozitní prvek.

Geomembrány

Geomembránové izolační systémy disponují velmi nízkou propustností. Zabraňují tak průtoku kapaliny a průniku výparů do spodních staveb, podloží skládek i do jiných zemních a podzemních staveb.

Geomříže

Geomříže se řadí mezi geosyntetika, která se používají zejména pro vyztužování nesoudržných zemin a zemních těles z hrubozrnných materiálů. Geomříže tvoří polymerní struktura příčných a podélných tahových prvků, které jsou zpevněny svařením, lepením nebo provázáním.

Geomříže jednoosé

U jednoosých geomříží převládá vysoká pevnost pouze v jednom směru.

Geomříže dvouosé

Dvouosé geomříže mají stejné pevnostní vlastnosti v příčném i podélném směru.

Geosyntetikum

Geosyntetikum se vyrábí ze syntetického nebo přírodního polymeru ve formě pásku, pásu nebo trojrozměrné struktury. Takový produkt se používá například jako izolace proti vlhkosti při zemních a stavebních pracích.

Geotextilie

Geotextilie je syntetický nebo přírodní textilní materiál s vysokou pevností. Bývají zpravidla tkané nebo pletené, existují také netkané geotextilie. Textilie vyrobené z polypropylenu (PP) nebo polyesteru (PES) jsou odolné vůči plísním, bakteriím, chemickým rozpouštědlům nebo i UV záření. Používají se nejčastěji jako zpevnění, těsnění nebo ochrana takzvaných liniových staveb, jako jsou silnice, dálnice, letiště nebo skládky a jiné betonové konstrukce.

Drenážní geotextilie

Odvádí vodu z povrchu podloží.

Ochranná geotextilie

Chrání hydroizolační vrstvu.

Filtrační geotextilie

Omezuje vyplavování částic do chráněné vrstvy při průtoku vody.

Netkaná geotextilie

Je vyráběna ze směrově nebo nahodile orientovaných vláken, příze nebo jiných prvků. Jednotlivá vlákna jsou spojována mechanicky, tepelně nebo lepidlem. Netkaná geotextilie Fibertex je spojována propichováním, které ji chrání proti ztrátě plasticity v nepříznivých podmínkách.

Pletená geotextilie

Je vyráběna smyčkováním jedné nebo více přízí, vláken nebo jiných prvků. Podobně jako tkaná geotextilie slouží ke zpevňování soudržných i nesoudržných zemin a podporuje vznik přirozeného filtru.

Separační geotextilie

Odděluje rozdílné vrstvy s odlišnými funkcemi, aby se mezi sebou nepromísily a nedošlo k jejich znehodnocení v konstrukci stavby.

Tkaná geotextilie

Je vyráběna prokládáním dvou nebo více sad přízí, vláken, pásků nebo jiných výrobků obvykle v pravém úhlu. Vyznačuje se vysokou tahovou pevností, což zlepšuje mechanické vlastnosti zeminy, na kterou je aplikována.

Zpevňovací geotextilie

Zpevňuje zemní těleso nebo podloží staveb. Přidává se v několika vrstvách vzdálených 0,3 až 0,5 m nebo mezi zemní těleso a takzvanou konstrukční vrstvu.

Injektáž pro stavby tunelů

Injektáž neboli tekutá izolace vyplňuje dutiny v betonových konstrukcích tunelů injektážní směsí a zabraňují tak prosakování zemní vody nebo jiných chemikálií do konstrukce tunelu. Injektáže zpevňují narušené betonové stavby, vyplňují praskliny a zlepšují pevnostní vlastnosti konstrukce. Díky injektážním směsím lze odstranit vlhkost i z cihelného zdiva.

Nopová izolace

Nopová folie je často nazývána tvarovou folií, protože je vyrobena vakuovým tvarováním rovných hydroizolačních fólií z vysokohustotního polyetylenu HDPE. Využití nachází nopová folie nejčastěji jako hydroizolace spodních staveb, sanace zdiva nebo dvoustupňová izolace proti radonu.

Protiradonová izolace

Radon je přírodní radioaktivní plyn, proti kterému je třeba domy i jiné stavby chránit. Izolace proti radonu jsou vyrobeny z vysokohustotního polyetylénu (HDPE) nebo nízkohustotního polyetylénu (LLDPE). Většina hydroizolačních a izolačních folií, které prodává stavební firma Chemia System Geo, protiradonovou ochranu zahrnuje.

Rekultivace skládek

Obnova krajiny neboli rekultivace skládky komunálních a průmyslových odpadů probíhá v několika krocích. Je třeba zajistit spodní těsnění skládky pomocí izolačních a zpevňovacích materiálů, jako jsou bentonitové rohože, geotextilie a jiné hydroizolační materiály a fólie. Dále je nutné zprostředkovat odvodnění, odplynění a především úpravu svahů do vhodné morfologie.