Kdo jsme a co děláme

Firma CHEMIA SYSTEM GEO byla založena roku 1998.
Na začátku své činnosti jsme se profilovali jako konzultačně-poradenská firma v oblasti ekologie a pozemního stavitelství. Naší stěžejní činnost bylo především navrhování fóliových izolačních systémů pro budování nových skládek odpadů a také pro sanace a rekultivace starých skládek i jiných ekologických staveb s požadavkem řešení vhodné ochrany proti kontaminaci zemin a spodních vod. Poskytovali jsme také poradenství při realizaci izolací budov a staveb proti vlhkosti.

Od začátku fungování firmy spolupracujeme s firmou GSE Lining Technology – SOLMAX – světovým výrobcem progresivních PE izolačních systémů.
GSE izolační systémy byly aplikovány v mnohých významných stavbách regionálních skládek odpadů různých kategorií.

Dále jsem se zaměřili i na jiné oblasti jako například:

  • izolace tunelů proti vodě, podchodů a kolektorů
  • hydroizolací skládek
  • izolací střech
  • hydroizolace spodních staveb
  • aplikace protiradonových bariér
  • svislé hydroizolace zdiva proti vodě
  • aplikace speciálních izolačních materiálů při výstavbě a rekonstrukci silnic a dálnic
  • vyztužovací systémy pro zpevnění podloží

 

Spolupracujeme s renomovanými světovými výrobci, jejichž výrobky splňují nejpřísnější kvalitativní evropské normy. Dne 15. prosince 2004 jsme obdrželi certifikát EN ISO 9001 pro systém managementu jakosti a certifikát EN ISO 14001 pro systém environmentálního managementu. Více o politice integrovaného systému řízení.

V současnosti jsme schopni navrhnout vhodné technické a současně optimální ekonomické řešení daného projektu, zabezpečit dodávku a realizaci díla podle požadavků a zájmu zákazníka.

Jsme pojištěni u české podnikatelské pojišťovny. Podívejte se.