Bentomat® AS

Geosyntetické jílové těsnění ze dvou vrstev geotextilie a bentonitu

Bentonitová rohož Bentomat je sendvičová konstrukce, která se skládá ze dvou vrstev geotextilie, mezi nimiž je vázána vrstva aktivovaného bentonitu sodného. Horní vrstva geotextilie je z tkaného polypropylénu s vysokou pevností, spodní vrstvu tvoří mechanicky vysoce odolná geotextilie. Obě geotextilie jsou spojeny prošitím.

Prošití je provedeno s hustotou 70 000 vpichů na 1 m2. Tímto způsobem je zvýšena pevnost spojení podložní izolační geotextilie a krycí geotextilie. Zároveň je zaručeno, že po nabobtnání bentonitu nedojde k porušení aktivní bentonitové těsnící vrstvy. Tento typ spojení zůstává zachován i po opakovaných mokrých a suchých cyklech, po mrazech i táních.

Použití:

  • Izolace dna skládky – společně s folií HDPE tvoří dokonale nepropustnou vrstvu. Přičemž platí, že čím je větší zatížení na bentonitovou vrstvu, tím menší je průsak.
  • Zakrytí skládky – zabraňuje vniknutí povrchové vody do skládkového tělesa. Zabraňuje úniku plynů, a tím umožňuje jejich další využití.
  • Stavba kanálů a vodních nádrží – ideální stavební izolace pro vodohospodářská díla, materiál umožňuje izolaci prudkých svahů.
  • Hydroizolace ochranných nádrží – účinná ochrana stěn a dna nádrží před vnikáním ropných a jiných chemických látek do podloží, užívá se také jako izolace lagun, odkališť apod.

Výhody:

  • nízká cena instalace, rychlá a jednoduchá montáž
  • nevyžaduje ochranu geotextilií ani speciálně upravenou podkladovou nebo krycí vrstvu
  • samozacelitelný efekt po propíchnutí
  • vysoké parametry stability na svahu