Geokompozitní drenážní systém

Drenážní prvek Nappe Solpac

Nappe Solpac-Geospacer je geokompozitní drenážní prvek z vysokohustotního polyetylenu, který je z obou stran opatřen výstupky a na koncích s úpravou umožňující vodě odolné svaření dvou pásů k sobě. Velikost výstupků se navrhuje dle konkrétního projektu podle požadavků na průtok a v závislosti na vyvíjeném tlaku. Tento izolační materiál se kombinuje s geotextilií, která zajišťuje filtrační funkci a přispívá k odvádění vody do sběrných míst.

Drenážní prvek Nappe Solpac zabraňuje vytékání vody z infiltrací, a tím se na jedné straně snižuje hydrostatický tlak. Na druhé straně funguje jako drenážní systém mezi nepropustnou vrstvou a zeminou nad nepropustně uzavřenou skládkou. Tento materiál zastává zároveň funkci nepropustné vrstvy.

Drenážní systém Stabidrain

Tento drenážní systém je geokompozit skládající se z HDPE drenážního prvku, který má z obou stran výstupky. Velikost výstupků se navrhuje dle konkrétního projektu podle požadavků na průtok a v závislosti na vyvíjeném tlaku. Drenážní prvek Stabidrain je kompletně zabalen do hydroizolační geotextilie vyrobené z teplem spojených vláken. Izolační geotextílie chrání drenážní jádro před zanášením, a tím zaručuje dlouhodobou funkčnost systému. Odolnost proti tlaku zajišťuje vysokou kapacitu průtoku nezávislou na tíze zásypu.

Drenážní systém s filtrační geotextilií Pacdrain

Pacdrain je prefabrikovaný drenážní geokompozit, který se skládá z drenážního prvku kompletně obaleného do filtrační geotextilie. Na spodku drenážního systému Pacdrain je do připravené kapsy z filtrační geotextilie zavedena drenážní trubka. Drenážní prvek je vyroben znepropustného jádra z PEHD, chemicky inertního, jehož funkcí je svádět vodu do trubky.