Geomříže
Vrátit se nahoru
Geomříže
Vrátit se nahoru

Geomříže

Geomříže

Geomříže se řadí mezi geosyntetika, která se používají zejména pro vyztužování nesoudržných zemin a zemních těles z hrubozrnných materiálů. Geomříže tvoří polymerní struktura příčných a podélných tahových prvků, které jsou zpevněny svařením, lepením nebo provázáním.

Geomříže jednoosé

U jednoosých geomříží převládá vysoká pevnost pouze v jednom směru.

Geomříže dvouosé

Dvouosé geomříže mají stejné pevnostní vlastnosti v příčném i podélném směru.