Rekultivace skládek
Vrátit se nahoru
Rekultivace skládek
Vrátit se nahoru

Rekultivace skládek

Rekultivace skládek

Obnova krajiny neboli rekultivace skládky komunálních a průmyslových odpadů probíhá v několika krocích. Je třeba zajistit spodní těsnění skládky pomocí izolačních a zpevňovacích materiálů, jako jsou bentonitové rohože, geotextilie a jiné hydroizolační materiály a fólie. Dále je nutné zprostředkovat odvodnění, odplynění a především úpravu svahů do vhodné morfologie.