Profil společnosti
Vrátit se nahoru
Profil společnosti
Vrátit se nahoru

Profil společnosti

Kdo jsme a co děláme

Firma Chémia-Servis CZ existuje už od roku 1990. Chemia system geo s.r.o. se naše společnost jmenuje od roku 2006. Na začátku své činnosti se jsme se profilovali jako konzultačně-poradenská firma v oblasti ekologie a pozemního stavitelství. Naší stěžejní činností bylo především navrhování fóliových izolačních systémů pro budování nových skládek odpadů a jejich rekultivace na území České republiky i Slovenska. Poskytovali jsme také poradenství při realizaci izolací budov a staveb proti vlhkosti, rekultivace a navrhovali jsme ekologické stavby s požadavkem řešení vhodné ochrany proti kontaminaci zemin a spodních vod.

V této oblasti jsme zaujali významné místo na domácím trhu ve spolupráci s firmou GSE Lining Technology, který, ve spolupráci s firmou GSE Lining Technology, ve světovém měřítku vyrábí progresivní PE izolační systémy a hydroizolace základů staveb. GSE izolační systémy a svislá hydroizolace spodních staveb byly aplikovány v mnohých významných stavbách regionálních skládek odpadů různých kategorií.

Dále jsem se zaměřili i na jiné oblasti jako například:

  • izolace tunelů proti vlhkosti
  • těsnění podchodů a kolektorů
  • zakládání staveb a jejich izolace proti zemní vlhkosti
  • aplikace protiradonových bariér
  • svislé hydroizolace zdiva proti vodě
  • chemické izolace domů i sklepú proti vlhkosti, drenáže, podloží skládek a budov
  • aplikace speciálních izolačních materiálů v průběhu stavby silnic a dálnic.

Nabízíme vyztužovací systémy pro zpevnění podloží - pro násypy, opěrné zdi, gabiony a zelené stěny. Dodáváme také materiály pro rekonstrukce živičných povrchů, pro úpravy povrchových betonů a sanace betonových konstrukcí.

Spolupracujeme s renomovanými světovými výrobci, jejichž výrobky splňují nejpřísnější kvalitativní evropské normy. Dne 15. prosince 2004 jsme obdrželi certifikát EN ISO 9001 pro systém managementu jakosti a certifikát EN ISO 14001 pro systém environmentálního managementu. Více o politice integrovaného systému řízení.

V současnosti jsme schopni navrhnout vhodné technické a současně optimální ekonomické řešení daného projektu, zabezpečit dodávku a realizaci díla podle požadavků a zájmu zákazníka.

Jsme pojištěni u české podnikatelské pojišťovny. Podívejte se.

fotka týmu

Náš tým

Náš tým se skládá nejen z managementu a odborníků v této oblasti. Máme i tým zkušených zaměstnanců, kteří se podílejí na instalaci materiálů. Díky tomu máme nad projekty kontrolu a zajišťujeme jejich perfektní provedení.

Sedmnáct let zkušeností z nás dělá špičky na českém trhu v oblasti hydroizolace tunelů.

V současnosti jsme schopni navrhnout vhodné technické a současně optimální ekonomické řešení daného projektu, zabezpečit dodávku a realizaci díla podle požadavků a zájmu zákazníka.